Chłodnictwo przemysłowe.

Oferujemy typowe i jak najbardziej nietypowe rozwiązania instalacji chłodniczych w procesach spożywczych i technologicznych. Projektujemy i budujemy urządzenia chłodnicze dla określonych procesów produkcji. Oferujemy usługi projektowania, wykonania oraz sewisu urządzeń i instalacji chłodniczych.

 • Montaż instalacji chłodniczych: proxy

  Montujemy instalacje chłodnicze freonowe i amoniakalne, instalacje wody lodowej. Wykonujemy montaże na podstawie własnych projektów lub dostarczonych przez inwestora. Projektujemy i wdrażamy układy automatyki dla chłodnictwa.

 • Komory chłodnicze i mroźnie:

  Wykonujemy instalacje chłodnicze dla przechowalni i mroźni we wszystkich typach obiektów.

  Oferujemy realizację układów:

  • szybkiego wychładzania i zamarzania,
  • tuneli szokowych,
  • ścisłego utrzymania zadanych warunków klimatycznych,
  • stabilizacji temperatury produktu.
 • Woda lodowa:

  Projektujemy i wykonujemy instalacjey wody lodowej dla potrzeb przemysłu spożywczego, technicznego gdzie możemy schładzać wodę do temperatury ok 1°C.

  Indywidualne podejście do instalacji wody lodowej pozwala nam na wykonywanie instalacji dostosowanych do konkretnego procesu produkcyjnego.

  Wykonujemy również kompleksowe remonty schładzaczy wody lodowej.

  Dla akumulacyjnych zbiorników wody lodowej oferujemy bezobsługowe agregaty chłodnicze.

 • Modernizacje i remonty urządzeń chłodniczych:

  Przywracamy sprawność urządzeniom chłodniczym, które ze względu na swój wiek, niewłaściwą eksploatację lub przepisy utraciły swą funkcjonalność.

  Modernizujemy:

  • maszynownie chłodnicze,
  • agregaty chłodnicze,
  • instalacje chłodnicze,
  • schładzacze wody lodowej,
  • sprężarki chłodnicze.
 • Odzysk ciepła:

  Oferujemy rozwiązania odzysku ciepła "odpadowego" z:

  - instalacji chłodniczych, ciepło przegrzania i skraplania,

  - kompresorów powietrz, chłodzenie oleju.

  Odzyskane ciepłow wykorzystane może być do podgrzewania wody użytkowej, ogrzewania.

 • Wieże chłodnicze, dry-cooler:

  Niektóre procesy technologiczne wymagają wyższych temperatur cieczy chłodzących. Wartości te może być osiągnięta przy wykorzystaniu czynników środowiskowych takich jak temperatura otoczenia. Wykorzystanie wież chłodniczych lub dry-coolerów może obniżyć koszty eksploatacyjne związane z procesem chłodzenia.

 • Układy sterowania i autoamtyki instalacji chłodniczych:

  Projektujemy własne aplikacje sterowania urządzeniami chłodniczymi dla chłodni, mroźni, maszynowni chłodniczych, ciągów chłodniczych, wytwornic wody lodowej. Rozwiązania te pozwalają na optymalizację pracy instalacji chłodniczych. Budujemy zaawansowane układy sterowania sprężarkami chłodniczymi amoniakalnymi oraz fronowymi dla nowych układów jak i już pracujących.

 • Monitoring urządzeń chłodniczych:

  Aby podnieść niezawodność i bezpieczeństwo instalacji chłodniczych stosujemy sterowniki, które oprócz zarządzania pracą poszczególnych jej elementów także monitorują ich stan. Rejestrują niepożądane zdarzenia, dostosowują swą pracę do nowych warunków i informują o nich świat zewnętrzny poprzez komunikaty na wyświetlaczu sterownika i wysyłanie wiadomości w formacie SMS, email.

  Rozwiązanie to pozwala również na monitorowanie urządzeń z poziomu serwisu, gdzie można dokonywać podglądu parametrów pracy urządzeń chłodniczych dokonywać ich zmian a tym samym działać prewencyjnie.