Realizacje

Wykonanie i rozruch instalacji chłodniczej dla branży samochodowej w Chińskiej Republice Ludowej.

Budowa dwóch tuneli dla ZUH Robico, w których odbywa się szybkie schładzanie kefirów po okresie dojrzewania. Tunele zasilane chillerem 300 kW w układzie pośrednim. Sterownie całością PLC.

Przygotowanie wody lodowej do procesów produkcyjnych.

Instalacja mroźnicza dla komór o objetości ok. 20000 m3 dla AGRICO S.A. Temperatura wewnątrz komór -25° C.

Budowa schładzacza wody lodowej do schładzania mleka zagęszczonego dla OSM Krośniewice. Schładzacz wspomaga także istniejącą wytwornicę wody lodowej w procesie pasteryzacji. Temperatura wody lodowej 2°C. Procesem schładzania zarządza sterownik PLC. 24h monitoring schładzaczy wody lodowej. Komunikacja z urządzeniem poprzez sieć GSM.

Montaż amoniakalnej instalacji wody lodowej dla OSM Koło o mocy chłodniczej 2 MW.