Skraplacz czynnika chłodniczego

Oferujemy usługi w zakresie:

  • Doboru i montażu skraplaczy natryskowo-wyparnych oraz powietrznych dla instalacji chłodniczych freonowych i amoniakalnych
  • Modernizacji stacji skraplających instalacji chłodniczych.
  • Budowy układów sterowania wentylatorami i pompami skraplaczy
  • Montaż stacji odpowietrzania instalacji chłodniczych